MÅLGRUPP

Vår målgrupp är barn och ungdomar i åldern 11-18 år.

De flesta elever har någon form av outvecklade färdigheter och neuropsykiatrisk diagnos. Deras skolgång och sociala sammanhang har varit bristfällig. Helhetssituationen har varit instabil under många år.

Våra elever behöver kompetens som innebär behandlingspedagogiska insatser och stöttning inom flera livsområden för att de ska lyckas!


START    MÅLGRUPP   FRISTÅENDE SKOLA   FAMILJEHEM    OM OSS    METOD     PERSONAL/KONTAKT    RESULTAT