METOD

Våra insatser har utgångspunkt i KBT och främst beteendeterapi men även omsorgspedagogik. Vi arbetar efter CPS, Collaborative Problem Solving som Ross Greene har skapat. Eleverna tränar sina färdigheter. Vi ser till att elevernas stress minskar och kartlägger det vardagsstöd eleven behöver.


Varje elev har ett team som ansvarar för att kompetens finns inom alla livsområden. Vi som jobbar är socionomer med steg 1 och steg 2 kompetens, specialpedagoger, speciallärare, ungdomspedagoger, Leg. barn-och ungdomspsykiater och Leg. psykolog. FAMN vägleder och ger utbildning kring förhållningssätt och metodik till familjer och familjehem.


START    MÅLGRUPP   FRISTÅENDE SKOLA   FAMILJEHEM    OM OSS    METOD     PERSONAL/KONTAKT    RESULTAT