OM OSS

Eleven ska få begriplighet, ökad självkontroll och en kvalitativ skolgång. Våra elever ska känna att de lyckas! De ska känna att de är studenter!

Verksamheten bygger på holistisk grund och innebär formellt följande:

- placering i kvalitativt familjehem

- inskrivning i vår egen friskola åk 6-9

- öppna vårdinsatser till viss del av dygnet i en behandlingspedagogisk verksamhet

- jour 24/7

- utredningsmöjlighet NPF

- medicinsk utredning och uppföljning


Vi har ramavtal med kommunförbundet Skåne och är efter inspektion utan anmärkning från Skolinspektionen.


START    MÅLGRUPP   FRISTÅENDE SKOLA   FAMILJEHEM    OM OSS    METOD     PERSONAL/KONTAKT    RESULTAT