FRISTÅENDE SKOLA ÅK 6-9

Våra elever har en anpassad studiegång med specialpedagogiska insatser under hela dagen. Eleverna kan ha någon form av språkstörning, kognitiva svårigheter, ångestproblematik och koncentrationssvårigheter. Dessa hinder får inte åsidosätta rätten till en kvalitativ utbildning. Våra elever har en hög närvaro. Personalen har hög pedagogisk kompetens såväl inom beteende som inlärningsmetodik!

Många av våra elever har år av misslyckade insatser bakom sig och vår uppgift är att vända tidigare nederlag till framgång!

START    MÅLGRUPP   FRISTÅENDE SKOLA   FAMILJEHEM    OM OSS    METOD     PERSONAL/KONTAKT    RESULTAT