FRISTÅENDE SKOLA ÅK 6-9

Att lyckas i skolan är en stor skyddsfaktor! Hos oss är alla studenter. Våra elever har behov av att bli förstådda på rätt sätt och vi vet att barn gör om dom kan! Det gäller för oss att ta reda på hur tillsammans med eleven. Därför har vi startat en egen fristående grundskola åk 6-9.Läs mer >>>

METOD

Vi har utvecklat en metodik tillsammans med vår handledare och utbildare Bo Hejlskov-Elvén. Metoden har en stomme i det lågaffektiva bemötandet och grundprinciper om ansvar och etik. Det ställer stora krav på oss som utförare.


Läs mer >>>

OM OSS

FAMN har funnits som vårdföretag sedan år 2000 och är verksamt i Vik på Österlen. Vårt mål är att varje elev får rätt förutsättningar att leva ett harmoniskt liv och att de får möjlighet att kunna utveckla sina färdigheter.


Läs mer >>>

PERSONAL/KONTAKT

"Att ge stöd till någon som ger relationellt gensvar kräver ingen speciell kunskap.

Men att ge omsorg till någon som inte ger relationellt gensvar kräver specialkompetens och kontinuerligt stöd." (Long & Fecser, 2000)


Läs mer >>>

MÅLGRUPP

Vår målgrupp är barn och ungdomar i åldern 11-18 år.

De flesta elever har någon form av outvecklade färdigheter och neuropsykiatrisk diagnos. Deras skolgång och sociala sammanhang har varit bristfällig. Helhetssituationen har varit instabil under många år.

Våra elever behöver kompetens som innebär behandlingspedagogiska insatser och stöttning inom flera livsområden för att de ska lyckas!

START    MÅLGRUPP   FRISTÅENDE SKOLA   FAMILJEHEM    OM OSS    METOD     PERSONAL/KONTAKT    RESULTAT

FAMILJEHEM

Om en elev inte kan bo hemma kan man bo i ett av de förstärkta familjehem vi samarbetar med. Värdfamilj är vårt ord för familjehem och utreds av placerande myndighet.


Läs mer >>>

RESULTAT


Läs mer >>>