FAMN

FAMN är ett vårdbolag som även driver en fristående grundskola åk 6-9 för barn inom NPF-spektrum. Våra uppdragsgivare är social- och utbildningsförvaltningar. Vi är en möjlighet när kommuner provat insatser men behöver en annan lösning. Undervisningen sker individuellt och personaltätheten är hög.

-Hos oss är alla studenter! Våra elever
har hög närvaro.

HAR DU FUNDERINGAR KRING ADHD?

Det finns många som i vuxen ålder funderar över om de har ADHD och vilken hjälp det finns att få.

Många vet inte vart de kan vända sig.
Vi är en privat mottagning och det är aldrig försent att kontakta oss.
Hos oss kan du få utredning, rådgivning och personligt stöd.
Vi tar givetvis emot alla åldrar och vi arbetar under sekretess.

Kontakta
Karolina Lidgren
0709 - 225 270

Målgrupp

 Målgruppen vi arbetar med är barn och ungdomar i åldern 11-17 år. De flesta elever har någon form av outvecklade färdigheter och neuropsykiatrisk diagnos såsom ADHD och ASD. Deras skolgång och sociala sammanhang har varit bristfällig. Helhetssituationen har varit instabil under många år.

-Vi har under tjugo år arbetat för barn med NPF.

Fristående skola

Många elever har år av misslyckanden bakom sig och vår uppgift är att vända tidigare nederlag till framgång!

Eleverna har en anpassad studiegång med specialpedagogiska insatser under hela dagen. Personalen har hög pedagogisk kompetens såväl inom beteende som inlärningsmetodik!

-Vi gör vardagen meningsfull!

Metod

Våra insatser har utgångspunkt i KBT och främst beteendeterapi men även omsorgspedagogik. Vi arbetar efter CPS, Collaborative Problem Solving som Ross Greene har skapat. Under många år har vi arbetat fram en modell där eleverna tränar sina färdigheter. Genom kartläggning av elevens behov och vardagsstöd, minskas stressen. Ordinarie pedagogisk personal hämtar och lämnar eleverna varje dag och närvaron är hög.

-Tillsammans med eleven hittar vi lösningar som fungerar!

-Verksamheten är djurassisterande!

Personal/Kontakt

Varje elev har ett team med specialkompetens om barn/ungdomar med NPF. Vi som jobbar är behöriga lärare och specialiserade pedagoger. Vårt elevhälsoteam består av socionomer med steg 1 och steg 2 kompetens, specialpedagoger, speciallärare, Leg. barn-och ungdomspsykiater, Leg. psykolog, skolsköterska och skolläkare. FAMN vägleder och ger utbildning kring förhållningssätt och metodik till familjer och familjehem.

-Vi vänder nederlag till framgång!

Ann-Sofie Persson

Karolina Lidgren

Filip Lidgren

Lina Persson

Birgitta Sethsdotter-Andersson

Margarita Tuenter​

Magnus Nilsson-Tapper

Bassam Ahmad

Robert Popotnik

Marit Carr